Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 ve 3 nolu parsellerde bulunan taşınmazların satışı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : E.6888

Mülkiye tBi elediyemize ait Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu

parselde kayıtlı 5613,95 m²'lik tam taşınmaz ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu parselde

kayıtlı 907,95 m²'lik tam taşınmazın birlikte 20/03/2018 tarihli ve 2018/309 sayılı Belediye

Encümen Kararına istinaden satılması

Ayrıntılı bilgi için tıklayın...