İmar Plan Değişiklikleri

Çağlayana mah 150 ada 1 ve 2 parsel

Askıya Çıkış Tarihi : 10.07.2019

Askıdan İniş Tarihi : 08.08.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Çağlayan Mahallesi 150 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  04.03.2019 tarih ve 2019/80 sayılı Onikişubat Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup, 18.06.2019 tarih ve 2019/245-18 sayılı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Çağlayan Mah

Askıya Çıkış Tarihi : 10.07.2019

Askıdan İniş Tarihi : 08.08.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Çağlayan Mah. 152 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 04.03.2019 tarih ve 2019/81 sayılı Onikişubat Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup, 18.06.2019 tarih ve 2019/245-19 sayılı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.  

Kumaşır Mahallesi 108 adanın güneyine 1/1000

Askıya Çıkış Tarihi : 11.07.2019

Askıdan İniş Tarihi : 09.08.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

 Onikişubat İlçesi Kumaşır Mahallesi 108 Adanın güneyine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 04.03.2019 tarih ve 2019/83 sayılı Onikişubat Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup, 18.06.2019 tarih ve 2019/245-27 sayılı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 5126 sayılı Büyükşehir belediyesi kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır. 

Fatih Mahallesi 7908 ada 1 parselde Ticaret alanı ve otopark alanında düzenleme yapılmasına ilişkin

Askıya Çıkış Tarihi : 28.06.2019

Askıdan İniş Tarihi : 27.07.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan