İmar Plan Değişiklikleri

Dumlupınar Mahallesi imar tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 13.07.2018

Askıdan İniş Tarihi : 12.08.2018

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

İlçemiz Dumlupınar Mahallesi, 608 ada 13 parsel ve çevresindeki, Atrium ( Serbest ) nizam Konut Alanı ve yollarda mevcut da kullanıma göre yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatına ait ek’ teki ilan metninin, bir ay süre ile 13.07/2018 – 12.08.2018 tarihleri arasında Belediyemizin web sitesinde yayınlanması ve ilan edilerek ilan tutanağının Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 

Kılavuzlu Mahallesi imar tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 13.07.2018

Askıdan İniş Tarihi : 12.08.2018

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

İlçemiz Kılavuzlu Mahallesi, 7751 ada 68 ve 69 parsellerin, Bakım Akaryakıt LPG Satış İstasyonu Alanı ile bir kısmının Turizm Tesis Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatına ait ek’ teki ilan metninin, bir ay süre ile 13.07/2018 – 12.08.2018 tarihleri arasında Belediyemizin web sitesinde yayınlanması ve ilan edilerek ilan tutanağının Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 

Karamanlı Mahallesi imar tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 06.07.2018

Askıdan İniş Tarihi : 05.08.2018

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Karamanlı Mahallesi imar tadilatı 

Pınarbaşı Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 06.07.2018

Askıdan İniş Tarihi : 05.08.2018

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Pınarbaşı Mahallesi İmar Tadilatı 

Hayrullah Mahallesi imar tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 28.06.2018

Askıdan İniş Tarihi : 27.07.2018

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

İlçemiz Hayrullah Mahallesi Belediye Hizmet Alanı ve Trafo Alanı tanımlı 1346 ada 113 parselin Belediye Hizmet Alanı tanımlı kısmının, MİA ( Merkezi İş Alanı ) tanımlanması yine Belediye Hizmet Alanı tanımlı 1346 ada 114 ve 115 parsellerin MİA ( Merkezi İş Alanı ) tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği