İmar Plan Değişiklikleri

Pınarbaşı Mahallesi Plan Değişikliği

Askıya Çıkış Tarihi : 09.01.2018

Askıdan İniş Tarihi : 07.02.2018

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi 3068 ada 1 parsel ile 2861 ada 1 parsellerdeki Sağlık Tesis

Alanının E:2.00 olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

Mahallesi 2118 ada 1 ve 13 parseller düzenleme

Askıya Çıkış Tarihi : 09.01.2018

Askıdan İniş Tarihi : 07.02.2018

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

İlçemiz Karamanlı Mahallesi 2118 ada 1 ve 13 parseller üzerinden 10 metrelik yol

geçirilmesi ve 13 parselin doğusundaki, kadastral boşlukta Park Alanı tanımlanmasına ilişkin,

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

Pınarbaşı Mahallesi 2046 ve 2047 parseller Plan Değişikliği

Askıya Çıkış Tarihi : 08.01.2018

Askıdan İniş Tarihi : 06.02.2018

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi 2046 ve 2047 parseller ile Park Alanı, Otopark Alanı ve

Yollarda yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı

Suçatı Mahallesi 270 ada 1 parselin, GES olarak tanımlanması

Askıya Çıkış Tarihi : 25.12.2017

Askıdan İniş Tarihi : 23.01.2018

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

İlçemiz Suçatı Mahallesi 270 ada 1 parselin, GES ( Güneş Enerji Santrali ) olarak

tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilanı