İmar Uygulama Askıları

Hayrullah Mahallesi İmar Uygulaması

Askıya Çıkış Tarihi : 18.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 18.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

İlimiz Onikişubat İlçesi, Hayrullah Mahallesi, 1348 ada 6 nolu parsel, 1349 ada 1, 3, 4, 5, 10, 11 ve 12 nolu parseller, 1357 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 103, 130, 187, 191, 193, 195, 312, 314, 316, 317, 326, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 381, 382, 383, 408, 409, 410, 411, 412 ve 443 nolu parseller, 1358 ada 3 nolu parsel, 1359 ada 7 ve 14 nolu parseller, 1361 ada 2 ve 3 nolu parseller, 1365 ada 1 nolu parsel, 1366 ada 2 nolu parsel, 1367 ada 1 nolu parsel, 1370 ada 2 ve 3 nolu parseller, 6814 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parseller üzerinde yapılan 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981- 3290 sayılı kanunun Ek-1 Maddesi ve Belediye Encümeninin 07.12.2017 tarih ve 2017/1073 sayılı kararına göre yapılan imar uygulama işlemleri tamamlanmıştır.