İmar Uygulama Askıları

Dumlupınar Mahallesi İmar Uygulaması

Askıya Çıkış Tarihi : 21.05.2018

Askıdan İniş Tarihi : 21.06.2018

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

İlimiz Onikişubat İlçesi , Dumlupınar Mahallesinde, 608 ada 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 22, 25 ve 40 nolu parseller, 1485 ada 11, 12, 141, 142 ve 143 nolu parseller, 8167 ada 1 nolu parsel, 8168 ada 1 nolu parsel, 8169 ada 1 nolu parsel, 8170 ada 1 nolu parsel, 8174 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parseller, 8175 ada 1 nolu parsel ve 8176 ada 1 nolu parseller üzerinde yapılan 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981-3290 sayılı kanunun Ek-1 Maddesi ve Belediye Encümeninin 16.02.2016 tarih ve 2016/188 sayılı kararına göre yapılan imar ıslah uygulama işlemleri tamamlanmıştır.