ÖNEMLİ:

BAŞVURU İŞLEMLERİNİN TAMAMI EXPO 2023 ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN NİKÂH SARAYINDA YAPILMAKTADIR.

NİKÂH BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. NÜFUS CÜZDANI: Resimli nüfus cüzdanının aslı.

 NÜFUS CÜZDANLARI DIŞINDA Kİ KİMLİKLER YASA GEREĞİNCE KABUL EDİLMEMEKTEDİR


 1. SAĞLIK RAPORU: Çiftler birlikte Aile Hekimlerine giderek evlenme işlerine mahsus sağlık raporu alacak,

 1. VESİKALIK RESİM:(3 adet) (Evlenme izin belgesi isteyenler 4 adet) : Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş normal vesikalık fotoğraf olacaktır. 


 Not: Biyometrik, üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir. 
4.
NİKAH ÜCRETİ: Ücretlerin tamamı nikah sarayında  bulunan vezneye nakit olarak yatırılacak.

NOT: Bu evrakları tamamlayan çiftler birlikte Evlendirme Memurluğuna gelerek Nikâh günü alacaklardır.

ÇİFTLERİN İKİSİ DE İL DIŞINDA İKAMET EDİYORSA
Bulundukları belediyenin Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat ederek “Evlenme İzin Belgesi” alarak bir başka kişi vasıtasıyla Nikâh günü alabilirler. 

ÇİFTLERDEN BİRİ İL DIŞINDA İKAMET EDİYORSA

     Çiftlerden biri il dışında ikamet ediyorsa ve Onikişubat Belediyesine nikâh müracaatı yapmaya gelemiyorsa;

 1. Bulunduğu yerden resimli, kaşeli ve doktor onaylı evlenme işlerine mahsus sağlık raporu alacak,
 2. Bir yakınına veya nişanlısına herhangi bir noterden evlenme işlemlerine mahsus vekâlet verecek (nüfus cüzdan onaylı vekâlet),
 3. 4 adet vesikalık fotoğrafla birlikte
 4. Belediyemiz evlendirme memurluğunda işlemleri yürütmek üzere nişanlısına veya vekâleti verdiği kişiye gönderir;

 Buradaki kişide gönderilen evraklar ile birlikte kendi sağlık raporunu alıp, vekâlet kendine verilmemişse vekâlet verilen kişiyle birlikte müracaat yapabilir.

İLETİŞİM TEL: 444 70 46SOYADI:  Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyen kadınlar; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca, birimimizce verilen matbu dilekçeyi dolduracaklardır.

 

 Bekleme Süresi Nedir?
Türk Medeni Kanunu'na göre boşanan kadının tekrar evlenmesi için beklemesi gereken 300 günlük süredir. Boşanmanın kesinleşmesinden önce, tarafların doğacak çocuğun babasının belirlenmesinde ortaya çıkacak karışıklıkların engellenmesi amacıyla konulan maddedir.

 

 • Bekleme Süresi Ne Kadardır?
  Dul veya boşanmış kadının evlenebilmesi için 
  300 günlük bekleme süresinin geçmesi gerekmektedir.
  Bu süre geçmemiş ise, 
  Aile Mahkemesi’nden “Bekleme Süresinin Kaldırılması kararı” getirilecektir.
 •  Erkekler İçin Bekleme Süresi Var Mıdır?
  Erkekler için boşandıktan sonra tekrar evlenebilmek için bekleme kısıtlaması yoktur.

 

 Evlenme Yaşı Kaçtır?

 Türk Medeni Kanunu'na göre;

18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.

17 yaşını doldurmuş çiftlerin evlenebilmesi için anne - baba veya vasinin izni gereklidir. İlk müracaatta anne babanın kimlikleriyle birlikte gelmeleri gereklidir.

16 yaşını doldurmuş çiftlerin evlenebilmesi için Mahkeme Kararı gerekmektedir.

 Yabancı Uyruklular İçin gerekli Belgeler Nelerdir?

Çok dilde hazırlanmış evlenme belgelerinde tasdik işlemi yapılmadan evrak kabul edilir.

Belgeyi düzenleyen ülkenin yetkili makamlarınca Apostille edilmiş evraklar noter tasdikli Türkçe çevirisiyle kabul edilir

Yabancı ülkenin ülkemizdeki temsilciliği tarafından verilecek belge Ankara da ise Dışişleri Bakanlığımız tarafından diğer illerde ise İl Valiliği tarafından onaylatılarak kabul edilir

Yabancıların Bekârlık Belgelerinde,
•  Adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri
•  Uyruğu, pasaport veya kimlik numarası
•  Medeni hali (Bekâr, boşanmış veya dul şeklinde) uygun olan yazılacaktır.
Önemli
•  Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.
•  Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir 
Doğum Belgesi getirecektir.
•  Bekârlık belgelerinde kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunacaktır.

•  Tüm evrakın kanuni geçerlilik süresi 6 aydır (180 Gün)

Mal Rejim  Sözleşmesi:

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir.

Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.

 Evlenme başvurusu sırasında da taraflar hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilirler. Evlendirme memurları, evlenecek olan kadın ve erkeği seçmiş oldukları mal rejimini beyana davet etmek zorunda değildir.

Evlenecek olanların mal rejimine ilişkin seçimlerini bildirmemeleri evlendirme işleminin yapılmasına engel teşkil etmez.

Evlendirme memurları evlenecek olan kişilerin yasal mal rejimi yerine seçimlik rejimlerden birini seçmiş olmaları halinde bu yöndeki seçimlerini kabul edebilirler.


Evlendirme Memurlarımız:

Hakan BADEM

İletişim: 444 70 46 Dahili 1033

Cafer ARAS

İletişim: 444 70 46Dahili 1030

 

HIZLI ERİŞİM