Onikişubat Belediyesi

Onikişubat / Kahramanmaraş

 Kahramanmaraş Tarihi

Döngel Mağaralarında yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerleşiminin üst paleolotik çağda başladığını, Neolitik ve İlk Tunç çağlarında sürdüğünü göstermektedir. Yöre Orta Tunç Çağında (İÖ 2000-1500) Suriye ve Mezopotamya'yı kapodokya ile Anadolu'nun başka kesimlerine bağlayan önemli kervan yollarının kavşağında yer almıştır.

Markasi (Maraş) Hititlerin dağılma döneminde kurulan Hitit devletlerinden Gurgum'un merkeziydi. Gurgum kent devleti aralıklarla Urartu ve Asurlulara bağlanmıştır. İÖ 7. Yüzyılda Kimmer ve İskit istilasına uğrayan Markasi, bu yüzyılın sonunda Medlerin, İÖ 6. Yüzyılda da Perslerin yönetimine girmiştir. Uzun yıllar Perslerin Kappadokia Satraplığı sınırları içinde kaldıktan sonra İÖ 333 'te Makedonyalıların eline geçti. Kappadokia'lıların Makedonya yönetimine karşı ayaklanmasından yararlanan Pers kökenli Ariarathes bağımsızlığını ilan etmiştir. Ariarethes'in kurduğu Kappadokia Krallığı daha sonra pontus devletine bağımlı hale gelmiştir. Markasi bu dönemde Roma ile Pontus arasında sürekli el değiştirmiştir.

Romalı Komutan Lucullus'un yörede kısa ömürlü bir krallık kurmasına karşın, Pompeius Markasi ile çevresini İÖ 64'te yeniden Roma topraklarına katmıştır. Romalılar imparator Caligula'nın onuruna kente Germanikeia adını verdiler. Germanikeia birçok kez Sasani'lerin saldırısına uğradı, Bizans döneminde Marasion adıyla anılmıştır. Araplarla Bizanslılar arasında çekişmelere neden olan Marasion, 1079'da Urfa Haçlı komutanlığına bağlanmıştır. 1103'te Selçuklular'ın eline geçmiştir. Daha sonra kentte Danişmendli, Haçlı, Kilikya Krallığı, Eyyubiler, Memlükler hüküm sürmüştür.1339'da Dulkadiroğulları'nın yönetimine girdi. 16. Yüzyıl başlarında Osmanlı topraklarına katılmış ve 1522'de Zulkadiriye Eyaletine bağlanmıştır. Eyaletin adı 1831'de Maraş olarak değiştirilmiştir.

1898'de Halep vilayetine bağlı bir sancak merkezi olan Maraş Mondros mütarekesinin imzalanması ile 22 şubat 1919 da İngiliz işgali altına girmiştir. İngilizler kısa bir süre sonra Musul'a karşılık Anadolu'nun güney kesiminden çekilmiştir. İşgale karşı düzenlenen Ulu Camii mitinginin ardından 30 Ekim 1919 da Fransız birlikleri Maraş'a girmiştir. İşgalci Fransızlarla onlarla işbirliği yapan Ermenilere karşı Sütçü İmam'ın başlattığı silahlı direniş halktan geniş bir destek görmüştür. Direnişi örgütlemek için 29 Kasım 1919'da Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Araplar ve harabe çatışmaları ile 21 Ocak 1920'de  başlayan Maraş kent savaşları sonunda Fransızları çekilmeye zorladı.

Kurtuluş Savaşı sırasında halkın gösterdiği direnişten dolayı şehre TBMM tarafından 5 Nisan 1925 tarihinde İstiklal Madalyası verilmiş ve  7 Şubat 1973'te adı Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir.


Kronoloji:  

.                    Hitit Dönemi (M.Ö. 2000-1200)

·                    Geç Hitit Dönemi (M.Ö. 1200-700)

·                    Asurlular Dönemi (M.Ö. 720 - 612)

·                     Medler Dönemi (M.Ö. 612-550)

·                     Persler Dönemi (M.Ö. 550-333)

·                     Makedonyalılar Dönemi (M.Ö. 333 -58)

·                     Büyük Roma İmparatorluğu Dönemi (M.Ö. 58 - M.S. 395)

·                     Bizans Dönemi (M.S. 395-637)

·                     Müslümanlar Dönemi (M.S. 637- -)

·                     Selçuklu Dönemi (M.S. 1086-1097)

·                     Haçlı Senyörleri Dönemi (M.S. 1097-1149)

·                     2. Kez Selçuklu Dönemi (M.S. 1149-1337)

·                     Dulkadirli Beyliği Dönemi (M.S. 1337-1522)

·                     Osmanlı Dönemi (M.S. 1522-1923)

·                     Cumhuriyet Dönemi (M.S. 1923- -)

   (Kaynak: GÖKHAN, İ. (2011) Başlangıçtan Kurtuluş Harbine Kadar Maraş Tarihi, Ukde Yayınları, Ankara.)

Onikişubat Hakkında

2012 yılında ilçe statüsü elde eden Kahramanmaraş’a bağlı Onikişubat, adını 1920’deki Fransız ve Ermeni işgalinden kurtuluş gününe ithafen almıştır.

İlçemiz de gezebileceğiniz, tarihin ve doğanın tadını çıkarabileceğiniz fazlaca seçenek bulunuyor. Doğa yürüyüşü ve iklim türü için değerlendirilebilecek olan Tekir Vadisi, yayla turizmi ya da kampçılık için güzel bir seçenek olan Başkonuş Yaylası, ülkemizin 39. Tabiat Parkı olan ve şehir merkezine 36 km mesafede muhteşem bir yabani ve floral yaşam zenginliğine sahip Yavşan Yaylası, İ.Ö 40.000-10.000 Paleolitik Dönem'e dek uzanan nefes kesici tarihiyle Döngel Mağarası, 2010 yılında restorasyondan geçen Süleymanlı Köyü’ndeki tarihi köprüler, Dulkadir Beyliği döneminden kaldığı tahmin edilen Ceyhan Köprüsü (diğer adıyla Taş Köprü), piknik için ideal olan Tekir Mahallesi’ndeki Yeşilgöz Gölü sayabileceklerimiz arasında.

Onikişubat’a gelmişken yöremizin zanaatkarlarını da ziyaret edebilirsiniz: yemeni ustaları, demirci ustaları, bakırcılar, keçeciler bunlardan bazıları.

Belediyemiz;

12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Kahramanmaraş merkez ilçesinin ikiye bölünmesi sonucu ilçe olmuştur. 431.848 2019 verileri kişilik nüfusuyla Kahramanmaraş'ın en büyük ilçesidir. İlçemizin adı Maraş'ın Fransız ve Ermeni işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat 1920 tarihine atfen "Onikişubat" olmuştur. Hem Onikişubat ilçesinde hem de diğer ilçelerimizde her yıl 12 Şubat'ta geniş çaplı etkinlikler düzenlenmektedir.

 

Coğrafi Durum

 

İlçemiz 2.438 km²’lik yüzölçümü ile İlimizin yaklaşık %17’sini oluşturmaktadır. 568 metre rakıma sahip ilçemizin kuzey kesimlerindeki Güneydoğu Torosların uzantıları olan dağlardaki yükseklik 2000 metrenin üzerine çıkmaktadır. Ahir Dağının güney eteklerine konuşlanmış Kahramanmaraş şehir merkezinin, batı tarafı ilçemiz sınırlarında yer almaktadır.

İlçemiz, doğuda Dulkadiroğlu, kuzeydoğuda Ekinözü, kuzeybatıda Göksun, batıda Andırın, güneyde ise Türkoğlu ilçeleri ve Osmaniye İli ile komşudur.

Ahir Dağının güneyinde yer alan Kahramanmaraş ovasının uzunluğu 40 km. olup kuzey-güney istikametinde genişliği ise yaklaşık 20 km’dir. Tektonik kökenli alüvyal yapıya sahip ovada yükselti 450-500 metredir. Kahramanmaraş ovasının batı kesimi ilçemizin güneyinde yer almaktadır.

 

Onikişubat Nüfusu

Onikişubat nüfusu 2020 yılına göre 441.681.

Bu nüfus, 220.846 erkek ve 220.835 kadından oluşmaktadır.

Yüzde olarak ise: %50,00 erkek, %50,00 kadındır.

 

Yıllara Göre Onikişubat Nüfusu

Yıl

Onikişubat Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

   2020  441.681  220.846220.835

2019

431.848

216.131

215.717

2018

418.379

209.407

208.972

2017

407.956

204.571

203.385

2016

396.753

199.426

197.327

2015

384.953

193.265

191.688

2014

371.394

186.922

184.472

2013

357.870

180.710

177.160

 


 

 

 


HIZLI ERİŞİM