Milli Emlak Müdürlüğü İlanı

İLAN

KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

Aşağıda özellikleri belirtilen Hazine taşınmazları, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hazine Taşınmalarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesine dayanılarak çıkarılan 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen ve bu Tebliğ eki Ek-1’de  yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretiminin yapılması amacıyla çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için ise beş yıla kadar gerçek ve tüzel kişilere kiralanacaktır.

 

Tarım İdaresince uygun görülmeyen süs bitkileri ile bu Tebliğ eki Ek-1’de yer almayan tıbbi ve aromatik bitkiler için yapılan kiralama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İlan edilen Hazine taşınmazları üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği eki (Ek-2)’de yar alan başvuru formunu doldurmaları ve ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdaremize teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru süresi sona erdikten sonra bilgi ve belge kabul edilmeyecektir.

 

İdarece alınan başvuru formları ve eki belgeler, teknik uygunluk açısından değerlendirilmek ve hak sahipliği belirlenmek üzere başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilgili Tarım İdaresine gönderilecektir.

 

Tarım İdaresince en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonucun İdaremize bildirilmesini müteakip taşınmazlar, hak sahibi olarak belirlenen gerçek veya tüzel kişi adına 2886 sayılı Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle ihale edilerek kira sözleşmesi düzenlenecektir.

 

           Hak sahibi olarak belirlenenlere, aynı ilçe sınırları içerisinde, tıbbi ve aromatik bitkiler için en fazla 1.000.000 m2’ye kadar, süs bitkileri için en fazla 2.000.000 m²’ye kadar, Hazine taşınmazı kiraya verilebilecektir.
Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

 

Kiralanacak Alan (m2)

 

İlk Yıl Kira Bedeli (TL)

 

 

İlan Süresi  Başlama Tarihi

 

İlan Süresi Bitiş Tarihi

1

Kahramanmaraş

Onikişubat

Tavşantepe

 7101

13

15.405,53

15.405,53

1.080,00

08.08.2019

06.09.2019

2

Kahramanmaraş

Onikişubat

Kürtül

140

174

1.030,98

1.030,98

42,00

08.08.2019

06.09.2019

3

Kahramanmaraş

Onikişubat

Kürtül

141

5

2.835,54

2.835,54

142,00

08.08.2019

06.09.2019

4

Kahramanmaraş

Onikişubat

Kürtül

140

175

662,18

662,18

20,00

08.08.2019

06.09.2019

5

Kahramanmaraş

Onikişubat

Kürtül

141

1

915,98

915,98

46,00

08.08.2019

06.09.2019

           İlan olunur. TEL: (0344) 223 53 70HIZLI ERİŞİM