İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 43

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 43

KARAR TARİHİ : 20.05.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 20 Mayıs 2020 günü saat 11:00’da

Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki

kararları almıştır.

Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının

halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek ve kamu sağlığına olumsuz

etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave

tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1. 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 24.00’den başlayarak, 26 Mayıs Salı gecesi 24.00’e

kadar aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere, ilimiz sınırları içinde bulunan

tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

2. AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR:

 Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020

Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a

kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav,

kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,

vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak

üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak

şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal,

manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında

market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de

satış yapabileceklerdir.

a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market,

bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı

olacaktır.

b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı

günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile

bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin

yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu

mamul ve tatlı satışı yapılabilir.),

b.1-23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi,

26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı

yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 23.05.2020

Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri,

sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı

işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin

faaliyetleri yürüten işyerleri,

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve

hayvan hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları

ile işletmeler (Havalimanı, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri,

rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal

Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

f) Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve

il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km

için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik

tamircisi, (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik

tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının

marketleri açık olacaktır.),

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis

ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim

santralleri gibi),

ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan

şirketler,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.

faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i) Makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin

üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen

malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin

üretiminin yapıldığı tesisler,

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini

yapan firmalar,

k) Oteller ve konaklama yerleri,

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m)Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak

yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde

kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka

bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere

gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile

sınırlıdır.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde

yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş

yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan

şartlara uymaları kaydıyla),

ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapan Tarım Kredi Kooperatifleri,

p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde

bulundurularak Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile

belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı

yapan işletmeler,

r) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,

3. İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR:

a) Bu kararın 1.1 maddesinde yer alan“Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda”

yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik

görevlileri dahil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev

alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye

görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken

iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli

olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi

ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal

koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar

ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek

dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak

çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş

ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak

kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et,

yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı,

pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) İçişleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında

oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek

olanlar,

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını

karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,

l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış

yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü

10.00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve

kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

m)Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları

dahil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel

ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş

yeri hekimi vb.),

ö) Veteriner hekimler,

p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis

çalışanları,

r) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini

bekleyenler,

s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama,

itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı

günleri çalışacak personel,

ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu

23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav,

kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra

marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa

hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal,

malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan

patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

u) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle

sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65

yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan

hallerde bunların refakatçileri,

ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler

(mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek

mensupları ile beraber çalışanlar,

y) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz

şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile

ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri

halinde kaymakamlıklarca sağlanacaktır.),

4. Daha önce düzenlenmiş olan seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlama

süresince geçerli olmasına,

5. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan

kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli

tedbirlerin alınmasına,

6. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla kaymakamların başkanlığında fırıncılar

odası, yerel yönetim, jandarma ve emniyet temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak

komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek

dağıtım planı yapılmasına, bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu

oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi

için görev yapacak araç listeleri belirlenmesine, bu şekilde yapılacak planlama dışında

sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerince ekmek dağıtımının gerçekleştirilmesine,

7. Gazete dağıtımı/satışının sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar,

25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri gazete şirketlerinin ring halinde

çalışacak dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal

Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına, (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde

yapılması esastır.) 23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve

bakkallar aracılığı ile yapılmasına,

8. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri

ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya

hesaplarından paylaşılmasına,

9. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında

duyurulmasına,

10. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

11. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve

zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

12. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.

maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir


HIZLI ERİŞİM