İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 54

 

 İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 54

KARAR TARİHİ : 19.06.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 19 Haziran 2020 günü saat 14:00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler neticesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ile ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisin almış olduğu 18.06.2020 tarih ve 53 sayılı kararı ile yarın yapılacak olan LGS sınavı süresini de kapsayacak şekilde 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ila 15:00 saatleri arasında ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararlaştırılmış olup;

a. Diğer istisnalarla birlikte sınava girecek öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için sınav yapılacak okulların/merkezlerin çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve çalışanlarının da, 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

2. Kaymakamlarımızca konunun yakinen takip edilmesi ve uygulamada aksamaya mahal verilmemesine,

3. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

6. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

 

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Aslı imzadadır.


HIZLI ERİŞİM