İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 57

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 57

KARAR TARİHİ : 30.06.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30 Haziran 2020 günü saat 09:00’da

Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki

kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid­19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler

neticesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve

kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal

mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ile ilimizde alınan

tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1. Salgın nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu ilgi kararları ile geçici

bir süreyle vatandaşlarımızın kullanımına kapalı tutulan Camilerimizdeki abdesthane,

şadırvan ve tuvaletler ile Avm, lokanta vb mekanlarda bulunan benzer yerlerin

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir işkoluna/faaliyet alanına göre belirlenen

kriterlere uyulmak kaydıyla 30.06.2020 tarihinden itibaren açılmasına,

2. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri

ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya

hesaplarından paylaşılmasına,

3. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında

duyurulmasına,

4. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

5. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve

zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

6. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.

maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

 Oybirliği ile karar verilmiştir.

Aslı imzadadır.


HIZLI ERİŞİM