İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 58

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 58

KARAR TARİHİ : 01.07.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 01 Temmuz 2020 günü saat 09:00’da

Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki

kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid­19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler

neticesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve

kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal

mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ile ilimizde alınan

tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanuna göre izin alma zorunluluğu bulunmayan kamu

yararına çalışan dernek, kurum veya vakıflar tarafından gerçekleştirilecek yardım

toplama faaliyetlerinde de başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kapalı ve açık yerler için

belirlenen ilave önlem ve kurallara uyulmasının sağlanmasına,

2. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen

tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren marketler,

pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile

alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik getirilen geçici kısıtlamaların

kaldırılmasına, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat

aralıklarında faaliyette bulunmalarına,

3. Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek

yoğunluk/kalabalıkların Covid-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından

oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla:

a. İl veya İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim

yerlerinin günlük kesim kapasite bilgisinin 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim

kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,

b. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban

kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi

kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asmasına, kurban kesim

yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine

ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla

bildirilmesine,

c. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin

alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün

olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,

ç. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından 30 Temmuz 2020 Arefe

günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz

2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos

2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisinin İlçe Kurban

Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

d. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak

amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin

teşvik edilmesine,

e. Her kurban için hisse başına parçalama işi, kurbanı kesen veya parçalama işlemi için

görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,

f. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi

yapmasına müsaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafından kurban

parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak

parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,

g. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden

olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban

kesilmesine müsaade edilmemesine,

ğ. Bu kapsamda Kaymakamlıklarımızca hayvan satış yerleri ve kesimhanelerde ilgi

Tebliğ, Rehber ve yukarıda belirtilen kurallara göre satış/kesim yapılması için İlçe

Kurban Hizmetleri Komisyonları ile işbirliği içinde gerekli kararların alınması, Konu

hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği

çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, getirilen kurallar

çerçevesinde denetimlerin yapılmasına,

4. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri

ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya

hesaplarından paylaşılmasına,

5. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında

duyurulmasına,

6. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

7. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve

zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

8. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.

maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

 Oybirliği ile karar verilmiştir.

Aslı imzadadır.


HIZLI ERİŞİM