İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 58

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 59

KARAR TARİHİ : 07.07.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 07 Temmuz 2020 günü saat 14:00’da

Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki

kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid­19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler

neticesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve

kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal

mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ile ilimizde alınan

tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1. İlimizde mahallelerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün ( gelin alma, kına vs. dahil ),

nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en

erken saat 19:00’ da başlayıp, en geç saat 23:00’da bitirilmesine,

2. Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirleri ihmal

edilerek gerçekleştirilen asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği

riski önlemek adına;

a. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık

teşkil eden asker uğurlamalarının (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler

düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) yapılmamasına,

b. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün

birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun

dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamaların yapılmamasına,

c. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi

verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki

mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek

uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir

taahhütname alınmasına,

ç. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin

ilgili Kaymakamlıklara bildirilmesine,

d. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla,

Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi,

töreni ve ya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen

askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı)

bildirilmesine,

3. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri

ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya

hesaplarından paylaşılmasına,

4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında

duyurulmasına,

5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

6. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve

zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.

maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

 Oybirliği ile karar verilmiştir.

Aslı imzadadır.


HIZLI ERİŞİM