Başkan Mahçiçek; EXPO 2023, doğa ve çevreye verdiğimiz önemin en büyük göstergesidir

Başkan Mahçiçek; EXPO 2023, doğa ve çevreye verdiğimiz önemin en büyük göstergesidir

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda doğa ve çevre temelli çalışmalara
önem verdiklerini anlatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Doğa ve çevre
konusunda dünyada gelinen son noktanın Kahramanmaraş’tan sergileneceği Uluslararası EXPO
2023 Onikişubat-Kahramanmaraş, doğayı koruyan, çevre kirliliğini önleyen ve çevre bilinci
kazandıran çalışmalarda öncü bir rol üstlendiğimizin en büyük göstergesidir” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj
yayımladı. Doğa ve çevreyi ilahi hikmet ile evlatlarımızın bir emaneti olarak gördüklerini vurgulayan
Başkan Mahçiçek, daha yeşil, daha temiz bir Onikişubat’a sahip olmak için sadece ağaçlandırmanın
yeterli olmadığının bilinciyle, çevre kirliliğini önleyecek, israfı engelleyecek, planlı kentleşmeyi esas
alacak ve insanlara çevre bilinci kazandıracak çalışmalara öncelik verdiklerini anlattı. Onikişubat
Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kahramanmaraş’a kazandırdıkları Uluslararası EXPO 2023’ün doğa ve
çevreye verdikleri önemin en büyük göstergesi olduğuna değinen Başkan Mahçiçek, “1972 yılında
İsveç’te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla 5 Haziran günü ‘Dünya
Çevre Günü’ olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Tek Bir
Dünya’ sloganı ile sürdürülebilir, doğa ile uyumlu ve daha temiz yaşam vurgusuyla, 21 Mayıs 2022
tarih ve 31842 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2022/3 no’lu genelge ile 1- 7 Haziran haftasının
‘Türkiye Çevre Haftası’ olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Çevrenin korunması ve çevresel
dengenin sağlanması bugün ulusal sorun olmaktan çıkmış, evrensel boyutlara ulaşmıştır. Son yıllarda
yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme ve doğal kaynakların fütursuzca tüketiminin olumsuz
etkileri, yaşam kalitesini ve sürekliliğini tehdit eder hale gelmiştir. Gerekli tedbirler alınmadığı
takdirde insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı
unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.
“EXPO 2023, doğa ve çevreye verilen önemin göstergesidir”
Onikişubat Belediyesi olarak çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz bir ilçe bırakabilmek için sadece
ağaçlandırmanın yeterli olmadığının bilinciyle, çevre kirliliğini önleyecek, israfı engelleyecek, planlı
kentleşmeyi esas alacak, insanlarımıza çevre bilinci kazandıracak çalışmalara da öncelik veriyoruz.
Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzelterek, toplumda bu konudaki hassasiyeti artırarak
ve hep beraber çaba göstererek, ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyayı daha
yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz. Model ve Modern Onikişubat hedefiyle çalışmalarımızın en
önemli dikkat noktası, doğayı koruyan, çevre kirliliğini önleyen ve çevre bilinci kazandıran
çalışmalarda öncü bir rol üstlenmektir. Çevre dostu bir yaklaşımla doğal varlıklarımızın korunması,
planlı şehirleşme çalışmaları, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi
amacıyla gerçekleştirilen projelere özel bir önem veriyoruz. Bu anlamda şehrimize kazandırdığımız bir
dünya projesi olan ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla düzenlenecek Uluslararası EXPO
2023, doğa ve çevre temelli çalışmalarımızın zirve noktası olmakla birlikte, tabiata saygılı, çevreye
duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışıyla dünyada gelinen son noktanın
Kahramanmaraş’tan sergileneceği çok önemli bir projedir. Doğa ve çevreden taviz vermeden, hem
ilçemizi hem şehrimizi hem de ülkemizi daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için
çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Dünya Çevre Günü vesilesiyle, çevrenin ve
doğal zenginliklerimizin korunması konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyor, bütün
vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.


HIZLI ERİŞİM