Şehirlerin En İyi Uygulamaları EXPO 2023’de sergilenecek

EXPO 2023’ün dikkat çeken projesine başvuru süresi uzatıldı
Şehirlerin En İyi Uygulamaları EXPO 2023’de sergilenecek
EXPO 2023 kapsamında ‘Şehirlerin En İyi Uygulamaları’ Projesine başvuru süresi uzatıldı

EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ta sergilenmek üzere yerel yönetimler başta olmak üzere
kamu-kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin katılacağı Şehirlerin En İyi Uygulamaları (Urban Best
Practice Area-UBPA) etkinliğinin son başvuru süresi 30 Kasım 2022’ye uzatıldı. EXPO 2023 UBPA,
şehirlerin oluşturduğu projeler, coğrafi ve kültürel özellikleri çerçevesinde yenilikçi çözümlerle
küresel çapta sergilenmesi için vitrin olacak.

Sosyal, kültürel ve ekonomik getirisinin çok daha ötesinde bahçecilik alanında dünyada gelinen son
yenilikçi çözümlerin küresel vitrine çıkacağı EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş çerçevesinde
düzenlenen Şehirlerin En İyi Uygulamaları (Urban Best Practice Area-UBPA) etkinliğinin başvuru süresi
uzatıldı. Yerel yönetimler başta olmak üzere kamu-kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma
enstitüleri, özel enstitüler, Sivil Toplum Kuruluşları, ilk ve ortaöğretim kurumları, özel firmalar ve
serbest girişimcilerin projeleriyle katılacağı UBPA, son başvuru tarihi olan 30 Haziran’a kadar yoğun
ilgi gördü. Gelen talepler üzerine EXPO 2023 Yönetim Kurulu yeni bir karar alarak 30 Haziran olan son
başvuru tarihini 30 Kasım olarak güncelledi.
MODERN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ORTAYA ÇIKACAK
Şehirlerin En İyi Uygulamaları ile katılımcıların Avrupa ve dünya ortalamasından daha yüksek bir
yaşam kalitesini garanti eden yenilikçi çözümleri, en az 50 ülkenin katıldığı EXPO 2023’de
sergilenecek. Projenin en önemli hedefi ise tarihe ve kültüre özgü olan eski ama bilge bir altyapı
dokusunu modern ve sürdürülebilir yaklaşımlarla yeniden şehirlere aktarmak olacak. UBPA, kentsel
yaşam kalitesini arttıracak projelerde fiziksel ve fiziksel olmayan nesneler kullanılırken, kentsel
gelişim deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform görevi görecek. Projelerin küresel anlamda tanıtımı
adına büyük bir fırsat olan UBPA’ya ilk davetlerin ardından çok sayıda başvuru yapıldı. EXPO 2023’ün
yenilikçi uygulama ortamı çerçevesinde ana ve alt temalara uygun olarak geliştirilen projeler,
alanında uzman kurul tarafından değerlendirilecek ve başarılı görülen projeler EXPO 2023 Alanı’nda
sergilenecek. 2 milyonu aşkın katılımın beklendiği EXPO 2023’de yer alan projelerin hem yerel
yönetimler hem de firmalar için önemli bir vitrin olacak.
PROJELERİN ANA TEMAYA UYGUN OLMASI GEREKİYOR
Doğa-Dostu Kent ve Duyarlılık
21.yüzyılın başlıca sorunlarından biri küresel olarak yayılan kentleşmedir. Artan nüfusla ve doğal
alanların kullanıma açılmasıyla birlikte doğal kaynakların hızla tüketimi ve tamamen insan ve üretim
eksenli alan tasarımı gezegenimizin geleceğini tehdit ediyor. Bu bakış açısında “Doğa Dostu Kent”
ifadesi küresel kentleşmenin alması gereken yeni şekle dikkat çekerken ”duyarlılık” kelimesi insanın
doğaya ve doğal yaşama ilgisinin gerekliliğine vurgu yapıyor.
ALT TEMALARDA DA PROJELER GELİŞTİRİLEBİLECEK
Çocuklar için Doğa Temelli Eğitim
Çevreyi ve ekolojik dengeyi korumanın ilk prensibi çocuklar için doğa esaslı bir eğitim oluşturmaktır.
Yalnız ve güzel gezegenimizin geleceği doğa esaslı eğitimi önceliklendirmeye bağlıdır.
Kentsel Dönüşümün Biyofilik Tasarımı

Latincede “biyo” kelimesi “yaşam” anlamına gelir ve “biyofilia” ise “yaşam sevgisi” anlamına gelir.
“Biyofilik Tasarım” yaşadığımız ve çalıştığımız alanları tasarlamanın yenilikçi bir yoludur. Bunun ayırt
edici özelliği esas önceliği doğaya vermektir.
Şehir Bahçeciliği ve Yerel Gıda
Kahramanmaraş’ın coğrafi konumu onu Türk Mutfağı’nın merkezi haline getiriyor. Milli ve yerel
mutfağın benzersiz ve zengin mirası son küresel trend olan kentsel bahçe bitkileri bağlamında tekrar
değerlendirilecek.
Daha Yeşil, Daha Sağlıklı, Daha Mutlu
Yeşil çevre daha fazla spor faaliyeti ve daha fazla gönül rahatlığı anlamına geliyor. Daha fazla spor ve
daha huzurlu insanlar daha mutlu toplum ve şehir anlamına geliyor. Bütün araştırmalar bu döngüyü
doğruluyor. Doğru cevabı biliyorsak şehircilik anlayışımızı değiştirmemiz gerekmiyor mu?
Sadeliğin Bilgeliği
Dünya’nın sınırlı kaynaklarının artan tüketimi, iklim düzenini değiştiren küresel ısınma, giderek
genişleyen kentleşme ve yalnızca günümüzde var olan ve geçmişin ve geleceğin mirasını tüketen
küresel zeka. Bu zeka mücadelesi için bütün büyük dinlerce belirtilen sadeliğin bilgeliği olabilir mi?
PROJELER NASIL TESLİM EDİLECEK?
Adayların, projelerini 30 Kasım 2022 tarihine kadar, EXPO 2023 Onikişubat/Kahramanmaraş
Organizasyonu başlığıyla ‘Onikişubat Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmettin
Erbakan Bulvarı 14064 Sok No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş’ adresine göndermeleri gerekiyor.
Aynı zamanda projelerin postaya verilmesinin ardından, katılımcıların proje dosyalarını elektronik
ortamda UBPA@Expo2023.org adresine bilgi maili olarak göndermeleri talep ediliyor.


HIZLI ERİŞİM